Over de praktijk

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Elster

Als praktijk leveren we huisartsenzorg in de volle breedte. We hechten grote waarde aan het leveren van kwalitatief goede zorg in een vertrouwde omgeving, waarbij we laagdrempelig bereikbaar willen zijn voor onze patiënten. Persoonlijke benadering en snelle service zijn zaken die we hoog in ons vaandel hebben staan.

Het team streeft in alle contacten naar een open, eerlijke en toegankelijke onderlinge communicatie, die ook ruimte laat voor kritiek. De vertrouwensrelatie met de patiënt is hierbij een essentiële voorwaarde. We vinden het belangrijk om vanuit een stabiel team te werken, zodat patiënten gekend worden.

We hechten veel waarde aan continuïteit van zorg. We willen een huisartspraktijk zijn die dichtbij de patiënt staat, centraal in de wijk met aandacht voor alle patiëntengroepen.