Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan uw huisarts of de assistente.

U kunt ook gebruik maken van het digitale klachtenformulier van deze website.

De praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Klachtenformulier